Aktualności

dr Krzysztof Raszplewicz

  • Główny specjalista ds. komercjalizacji
  • Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii
  • k.raszplewicz@ca.pw.edu.pl
  • +48 22 234 71 59
  • Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej
  • Rektorska 4, pok. 4.23, 00-614 Warszawa
  • www.cziitt.pw.edu.pl