Trwa procedura uruchomienia środków z dotacji celowej na zakup aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej współfinansowanie wkładu własnego w części niegospodarczej dla projektu.

Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW poinformował, że Minister w dn. 21.11.2018 roku udzielił zgody na przyznanie dofinasowania wkładu własnego w części niegospodarczej projektu, w kwocie do 5 140 137,79 zł. Obecnie została uruchomiona procedura wnioskowania o uzyskanie ww. dofinansowania.

Skład konsorcjum CePT II

Konsorcjum CePT II zostało powołane do życia umową z dnia 21 kwietnia 2017 roku i działa pod nazwą Centrum Badań przedklinicznych i Technologii CePT II. Jego Celem jest realizacja projektu o tej samej nazwie. W skład Konsorcjum wchodzą Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień  Polskiej Akademii Nauk. 6 lutego 2018 […]