Skład konsorcjum CePT II

Konsorcjum CePT II zostało powołane do życia umową z dnia 21 kwietnia 2017 roku i działa pod nazwą Centrum Badań przedklinicznych i Technologii CePT II. Jego Celem jest realizacja projektu o tej samej nazwie. W skład Konsorcjum wchodzą Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień  Polskiej Akademii Nauk. 6 lutego 2018 […]