Aktualności

ŚRODKI Z PROGRAMU INFRASTART ZA ROK 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy z realizacji projektu nr INFRASTARt-I/0012/2021-00 za rok 2022 został zaakceptowany na kwotę 104 615 850,42 zł przychodów kwalifikowalnych (wartość uzyskanego dochodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu.

W związku z powyższym kwota dofinansowania w ramach programu, za rok 2022 wyniosła ponad 6,6 mln zł.