Aktualności

Dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki dla konferencji naukowej „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024”

Sukces w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka II”. Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma dofinansowanie na organizację konferencji naukowej „CePT – platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2024”. Na realizację tego przedsięwzięcia Minister przeznaczy kwotę 217 131 złotych.

Przedmiotem programu „Doskonała Nauka II” jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, przez organizację konferencji naukowych, wydawanie monografii naukowych lub ich tłumaczenie na języki kongresowe. W przypadku CePT gwarancją najwyższego poziomu konferencji naukowych jest zespół wybitnych specjalistów złożony z przedstawicieli wszystkich członków Konsorcjum CePT. Planowana konferencja odbędzie się w pierwszej 8 lutego 2024 roku.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu ‘Doskonała Nauka II”.