Aktualności

W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało…

W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy za rok 2021 został zaakceptowany w dn. 25.05.2022 r. na kwotę 22 080 726,04 zł przychodów kwalifikowanych (wartość uzyskanego przychodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu. Kwota A dofinansowania wynosi 929 462,04 zł, kwota B wyliczona algorytmem na podstawie przychodów netto wynosi 2 932 347,74 zł, natomiast kwota C wyliczona algorytmem na podstawie wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi wynosi 299 227,72 zł.