Aktualności

dr Piotr P. Kosson

  • Kierownik Laboratoriów
  • Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych
  • Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych
  • pkosson@imdik.pan.pl
  • +48 22 608 64 54