Aktualności

dr Roman Szczepanowski

  • Zastępca Kierownika Pracowni Aparaturowej MIBMiK
  • Odpowiedzialny za udostępnianie infrastruktury badawczej MIBMiK, usługi doradztwa naukowego, realizację wspólnych projektów badawczych.
  • roman@iimcb.gov.pl
  • +48 22 59 70 749