konferencja archiwalna

VII Konferencja CePT

CePT - platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018

Księcia Trojdena 2a, Warszawa Polska

Szczegóły wydarzenia

VII Konferencja CePT
CePT - platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018

17 kwietnia 2018 roku, w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się konferencja „CePT – Platformą Innowacyjnej Biomedycyny 2018”. To kolejne już spotkanie świata nauki i biznesu w obszarze Life Science, którego gospodarzem było Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) – jeden z największych centrów naukowo-badawczych w Europie Środkowej w obszarze biomedycyny.

Celem spotkania była rozmowa o możliwych działaniach, które usprawnią współpracę nauki
i biznesu. Konferencja zgromadziła ponad 330 osób – przedstawicieli nauki i przedsiębiorców działających w sektorze biotechnologii i biomedycyny.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś. JM Rektor Wielgoś podkreślił, że Konsorcjum CePT już od dekady koncentruje się na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które w przyszłości mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu najważniejszych chorób cywilizacyjnych i poprawić jakość życia Polaków. Dlatego też jednym z kluczowych elementów konferencji była prezentacja najnowszych innowacyjnych projektów badawczych i rozwiązań o wysokiej wartości aplikacyjnej prowadzonych przez naukowców z CePT, wspierających przemysł w tworzeniu nowych leków i terapii.

W swoim wystąpieniu JM Rektor Wielgoś wspomniał także o podpisaniu umowy na dalsze dofinansowanie projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, co pozwoli zwiększenie potencjału świadczenia usług z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT na rzecz przedsiębiorców, wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przemysłu.

W trakcie konferencji, przedstawiony został także projekt utworzenia Centrum Medycyny Regeneracyjnej i Centrum Medycyny Translacyjnej w Polsce. Rozwój tej dziedziny medycyny może znacząco zwiększyć wkład Polski w rozwój światowej biomedycyny.

Medycyna regeneracyjna to obecnie jeden z wiodących i najbardziej perspektywicznych trendów w biomedycynie. Centrum Medycyny Regeneracyjnej daje ogromne możliwości terapeutyczne i stwarza nadzieję na leczenie szeregu schorzeń za pomocą wykorzystania komórek macierzystych ludzkiego organizmu, np. oparzeń powłok skórnych, schorzeń układu krwiotwórczego, uszkodzeń mięśnia sercowego, wątroby czy niektórych schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Pozyskany przez CePT grant na rozwój Centrum pozwolił na zakup najnowocześniejszego na świecie sprzętu umożliwiającego kontynuację prac badawczych nad zastosowaniem komórek macierzystych VSELs (very small embronic like stem cells – małe komórki macierzyste przypominające komórki embrionalne, które można wykorzystywać w regeneracji tkanek), które odkrył zespół polskich naukowców pod kierownictwem prof. Mariusza Ratajczaka, obecnego kierownika Centrum Medycyny Regeneracyjnej.

Równolegle, w Centrum Medycyny Regeneracyjnej będą prowadzone prace nad nową generacją leków, które poprawiłyby kondycję komórek macierzystych, głównie tych o szerokim spektrum różnicowania, które biorą udział w regenerowaniu się narządów i starzejących się tkanek. Projekt realizowany jest przez konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Centrum Medycyny Translacyjnej skupi się z kolei na przyspieszeniu wprowadzenia wyników biomedycznych eksperymentów do terapii dla pacjentów. Głównym obszarem działania Centrum będzie immunologia i immunoterapia nowotworów. Jedną z terapii, które naukowcy z CePT chcą rozwijać w Centrum Medycyny Translacyjnej jest innowacyjna strategia CAR-T, wykorzystywana do walki z nowotworami. Spektakularne efekty działania tej metody widać m.in.  w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej. Rezultatem jest  do 90% całkowitych remisji. Obecnie trwają prace nad formułowaniem konsorcjum jednostek naukowo-badawczych, które będą realizować ten projekt oraz pozyskiwaniem finansowania na jego działanie.

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło, Prorektor Ds. Nauki i Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, że nadal największą bolączką sektora nauki jest transfer technologii, ilość wdrożonych projektów innowacyjnych. Temat ten był przedmiotem żywej dyskusji podczas panelu eksperckiego z udziałem przedstawicieli nauki, rzecznika patentowego, prawnika oraz przedsiębiorcy. Panel dyskusyjny nie wyczerpał wszystkich tematów związanych z transferem technologii. Poruszył jednak najważniejsze kwestie, nad których poprawą powinni pracować zarówno przedstawiciele nauki, uczelnie i instytuty badawcze, jak i przedsiębiorcy oraz ustawodawcy.

Podobnie, jak w ubiegłym roku, integralną częścią wydarzenia była wystawa projektów naukowo-badawczych CePT oraz ofert firm z sektora Life Science. Na stoiskach wystawienniczych, goście konferencji mogli pozyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowania, innowacyjności czy możliwości komercjalizacji każdego z prezentowanych projektów.

Konferencja CePT stwarzała nie tylko możliwość dyskusji o kierunkach rozwoju współczesnej biomedycyny w Polsce i na świecie, ale też nawiązania kontaktów biznesowych i rozmów o potencjalnych wspólnych projektach naukowych.

Konferencja została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.  Pan Prezydent udzielając patronatu podkreślił wkład CePT w rozwój polskiej i światowej biomedycyny.

Program

8.30 - 9.30

Rejestracja uczestników (kawa)

9.30 - 9.40
Otwarcie Konferencji
Prof. Mirosław Wielgoś JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesja I - CePT ubi es?

Przewodniczący sesji: prof. Jadwiga Turło WUM

9.40 - 9.50
CePT- platformą rozwoju innowacyjnej biomedycyny 2018
Prof. Jadwiga Turło WUM
9.50 - 10.00
CePT II – nowe możliwości współpracy nauka-przemysł
Dr hab. Zbigniew Rogulski UW
10.00 - 10.10
Badania translacyjne jako niezbędny element współczesnej medycyny
Dr hab. Radosław Zagożdżon WUM
10.10 - 11.00
Panel dyskusyjny: wyzwania w kontaktach pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi.

Słowa kluczowe: własność intelektualna, wycena IP, ochrona praw, wdrożenia.

W panelu wezmą udział:

  • Dr Iwona Cymerman, Biotech Innovations Sp. z o.o.
  • Prof. Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
  • Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Nenckiego PAN
  • Dr Anna Grzelak, WTS Rzecznicy Patentowi, Witek Śnieżko i Partnerzy
  • Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, prawnik, ekspert ds. transferu technologii
  • Andrzej Podszywałow, wycenapraw.pl, arbiter Komisji Prawa Autorskiego
  • Dr Marcin Szumowski, OncoArendi Therapeutics S.A.
11.00 - 11.20

Przerwa na kawę oraz spotkanie prasowe.

Sesja II - CePT pro futuro

Przewodniczący sesji: prof. Adam Szewczyk, Instytut Nenckiego PAN

11.20 - 11.30
Komórki macierzyste w Medycynie Regeneracyjnej
Prof. Mariusz Ratajczak WUM
11.30 - 11.40

Spektroskopia mas – nowe zastosowania

Prof. Michał Dadlez IBB PAN
11.40 - 11.50
Bioodtwarzanie modeli tkanek
Prof. Wojciech Święszkowski PW
11.50 - 12.00
Wykorzystanie techniki hiperpolaryzacyjnej w inżynierii biomedycznej i medycynie
Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko IBIB PAN
12.00 - 12.10
Celowane sekwencjonowanie NGS w diagnostyce guzów mózgu
Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek Instytut Nenckiego PAN
12.10 - 12.20
Analiza i optymalizacja warunków przygotowywania materiału biologicznego do zastosowania klinicznego
Dr Anna Sarnowska IMDiK PAN
12.20 - 12.30
Analiza i optymalizacja warunków przygotowywania materiału biologicznego do zastosowania klinicznego
Dr Anna Sarnowska IMDiK PAN
12.20 - 12.30
Angiogeneza implantów z polimerów syntetycznych – nowa perspektywa leczenia nowotworów
Dr inż. Tomasz Kowalczyk IPPT PAN
12.30 - 13.30

Przerwa na lunch

Sesja III - Quo vadis biomedicine?

Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Mariusz Ratajczak WUM

13.30 - 13.40

Nowoczesna farmakologia komórek macierzystych

Dr hab.Magdalena Kucia WUM, NEST Sp. z o.o.
13.40 - 13.50
PRO Biostructures, Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK – unikalne w Polsce laboratorium badawczo-usługowe wspierające przemysł w tworzeniu nowych leków
Dr hab. Marcin Nowotny MIBMiK
13.50 - 14.00
Okno na świat nowych terapii w leczeniu nowotworów i chorób płuc
Dr Marcin Szumowski OncoArendi Therapeutics S.A.
14.00 - 14.10
BadamyGeny.pl – Ogólnopolski Program Oceny Ryzyka Zachorowania na Raka
Prof.Krystian Jażdżewski UW
14.10 - 14.20
Druk  3D implantów weterynaryjnych i instrumentarium medycznego
Dr Bartłomiej Wysocki, Prezes Zarządu Materialscare
14.20 - 14.30
Mikrośrodowisko nowotworu – nowa era w terapii nowotworów
Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies Helix Immuno-Oncology S.A.
14.30 - 15.30

Dyskusja

15.30

Zakończenie Konferencji

Prelegenci

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
Prorektor Ds. Nauki I Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Prof. Michał Dadlez
Kierownik Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN
Dr inż. Dorota Gierej-Czerkies
Dyrektor Operacyjna Helix Immuno-Oncology S.A., Członkini Zarządu.
Prof. dr hab. med. Krystian Jażdżewski
Zakład Medycyny Genomowej WUM/Centrum Nowych Technologii UW
Prof. dr hab. Bożena Kamińska
Kierownik Pracowni, Instytut Nenckeigo PAN; Dyrektor Studium Medycyny Molekularnej WUM
Dr inż. Tomasz Kowalczyk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Dr hab. Magdalena Kucia
Zastępca kierownika Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Marcin Nowotny
Zastępca dyrektora ds. Naukowych, Kierownik Pracowni Struktury Białka, Kierownik Pracowni Usługowej ProBiostructures
Dr inż. Ewa Piątkowska-Janko
Adiunkt
Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak
Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dr hab. Zbigniew Rogulski
Prodziekan ds. Finansowych i Rozwoju Wydziału Chemii UW.
Dr n. med. Anna Sarnowska
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Nenckiego PAN
Dr Marcin Szumowski
Prezes Zarządu OncoArendi Therapeutics SA
Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski
Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, PW
Dr n. med. Radosław Zagożdżon
Kierownik Zakładu Immunologii Klinicznej Instytutu Transplantologii WUM

Patronat honorowy

Patroni medialni

Wystawcy

Dodatkowe Informacje
Kontakt
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegonul. ks. Trojdena 2a, Aula A, I piętronDo dyspozycji uczestników Konferencji będą dostępne miejsca parkingowe. nLiczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejszy mailowy kontakt w celu rezerwacji miejsca parkingowego.nkonferencjacept@wum.edu.pl
Organizator
CePT
Lider w zakresie biomedycyny Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce.