konferencja

VI KONFERENCJA CePT

CEPT - PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Księcia Trojdena 2a, Warszawa Polska

Szczegóły wydarzenia

VI KONFERENCJA CePT
CEPT - PLATFORMĄ ROZWOJU INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

Ponad 300 osób – przedstawicieli nauki, biznesu, przemysłu farmaceutycznego oraz administracji państwowej spotkało się 27 lutego 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podczas konferencji „CePT – Platformą rozwoju innowacyjnej medycyny”. Celem konferencji zainicjowanej przez Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) było zapoczątkowanie poważnej, merytorycznej dyskusji na temat współpracy nauki, biznesu i rządu w obszarze innowacji w biomedycynie.

Otwarcia konferencji dokonał Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, który podkreślił, że wzrastające znaczenie biotechnologii oraz liczba i znaczenie projektów badawczych, w tym w obszarze realizowanych przez naukowców CePT skłania do wypracowania skutecznych metod i narzędzi do komercjalizacji innowacyjnych odkryć polskich badaczy.

W trakcie konferencji dyskutowano nad możliwymi działaniami, które przyspieszyłyby rozwój polskiej innowacyjności. Zarówno reprezentanci świata nauki, jak i przedstawiciele biznesu, podczas panelu dyskusyjnego poświęconego przyszłości innowacji w biomedycynie, podkreślali, że innowacyjność powinna być wspierana przez państwo, a odpowiednie regulacje prawne i podatkowe mogą przyczynić się do integracji obu środowisk. Co istotne, według uczestników konferencji CePT, zaproponowane rozwiązania legislacyjne powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby zarówno przedsiębiorstw, jak i jednostek i instytutów badawczych.

W imieniu Ministra Jarosława Gowina, Piotr Ziółkowski, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaprosił też uczestniczących w konferencji przedstawicieli środowiska naukowego oraz reprezentantów firm i inwestorów działających w obszarze Life Science do współpracy z Ministerstwem. Wszelkie uwagi i sugestie miałyby pomóc w pracach nad ustawą, która ma wprowadzić szereg zmian prawnych i ulg zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w badania i rozwój.

W drugiej części konferencji, naukowcy z CePT zaprezentowali projekty realizowane we współpracy z sektorem biznesu oraz aktualnie prowadzone badania i innowacyjne rozwiązania, które mogą mieć ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia, m.in. osobisty monitor hemodializy, bioniczna trzustka, nowe metody immunoterapii nowotworów, nieinwazyjne metody diagnostyczne w onkologii czy substancja chroniąca przed alergią niklową.

Integralną częścią konferencji była wystawa projektów badawczych realizowanych przez naukowców z centrum naukowo-badawczego CePT. Podczas wystawy, przedstawiciele firm z obszaru Life Science mogli uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat stopnia innowacyjności, możliwego zastosowania i potencjału komercjalizacji prowadzonych badań oraz możliwości współpracy.

Udział w konferencji stwarzał nie tylko możliwość wymiany informacji i dyskusji o kierunkach rozwoju biomedycyny i biotechnologii w Polsce, ale także nawiązania współpracy biznesowej. Na potrzeby uczestników konferencji udostępniono strefę spotkań Business to Science (B2S), w której przedstawiciele firm mogli rozmawiać z naukowcami z CePT na temat możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych.

Program

Sesja I - CePT I BIZNES DLA INNOWACYJNEJ BIOMEDYCYNY

10.10 - 10.20

CePT- platformą rozwoju innowacyjnej medycyny

Prof. Sławomir Majewski, WUM
10.20 - 10.30

10.30

Prof. Mariusz Ratajczak WUM
10.30 - 10.40

Konwergencje nanotechnologii w nanomedycynie

rof. Ireneusz Grudziński, WUM
10.40 - 10.50

Od probówki do pacjenta – szanse rozwoju przełomowych terapii w Polsce

Dr Jerzy Pieczykolan, Celon Pharma S.A.
10.50 - 11.00

Zrozumienie, zaufanie, zespół – jak usprawnić transfer technologii

Dr Marcin Szumowski, OncoArendi Therapeutics S.A.
11.00 - 11.45

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli administracji państwowej, środowiska naukowego, przemysłu

11.45 - 12.15

Przerwa na kawę oraz spotkanie prasowe

Sesja II - NAUKA – PRZEMYSŁ PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY

12.15 - 12.20

Dermokosmetyki: Czy mitochondrialne kanały potasowe mogą być wsparciem dla komórek skóry?

Prof. Adam Szewczyk, IBD PAN
12.20 - 12.25

Nowe strategie w immunoterapii nowotworów

Prof. Jakub Gołąb, WUM
12.25 - 12.30

VENTIL – system do niezależnej wentylacji płuc

Prof. Marek Darowski, IBIB PAN
12.30 - 12.35

Nanomedycyna w zastosowaniu do regeneracji tkanki kostnej i ścięgien oraz zwalczaniu infekcji szpitalnych

Prof. Witold Łojkowski, IWC PAN
12.35 - 12.40

Projektowanie i wytwarzanie metodami inżynierii powierzchni biomateriałów o kontrolowanych własnościach i aktywności biologicznej

Prof. Tadeusz Wierzchoń, PW
12.40 - 12.45

Dr Neuronowski ® – innowacyjny program komputerowy wspomagający działanie umysłu u dzieci i dorosłych

Prof. Elżbieta Szeląg, IBD PAN
12.45 - 12.50

Wykorzystanie obrazowania małych zwierząt techniką tomografii pozytonowej (Animal-PET) w badaniach przedklinicznych

Dr hab. Zbigniew Rogulski, UW
12.50 - 12.55

eRNazy -nowe enzymy selektywnie tnące RNA do zastosowania w przemyśle i badaniach naukowych

Dr Justyna Czarnecka, MIBMiK
12.55 - 13.00

Substancja chroniąca przed alergią niklową- od pomysłu do produktu

Prof. Wojciech Bal, IBB PAN
13.00 - 13.15

Dyskusja

13.15 - 14.10

Przerwa na lunch

Sesja III - POTENCJAŁ KOMERCJALIZACYJNY CePT

14.10 - 14.20

Nowe peptydomimetyki znoszące efekty uboczne przyjmowania morfiny

Nowe peptydomimetyki znoszące efekty uboczne przyjmowania morfiny
Mgr Krzysztof Różycki, IMDiK PAN
14.20 - 14.30

Metaloproteaza macierzowa, MMP-9 jako cel diagnostyczny i terapeutyczny

Prof. Leszek Kaczmarek, IBD PAN
14.30 - 14.40

Komórki w hodowli jako producenci wyrobów medycznych

Komórki w hodowli jako producenci wyrobów medycznych
Prof. Małgorzata Lewandowska –Szumieł, WUM
14.40 - 14.50

Aurezyna – nowe narzędzie do zwalczania gronkowców

Dr Izabela Sabała, MIBMiK
14.50 - 15.00

Urządzenie do nieinwazyjnej terapii układu krążenia

Prof. Tadeusz Pałko, PW
15.00 - 15.10

Ultradźwięki do nieinwazyjnej diagnostyki i terapii w onkologii

Dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska, IPPT PAN
15.10 - 15.20

Osobisty Monitor Hemodializy

Dr hab. Łukasz Tymecki, mgr Michał Michalec, UW
15.20 - 15.30

Komórki ludzkiego wątrobiaka C3A stale produkujące białka fluorescencyjne

Dr Krzysztof Pluta, IBIB PAN
15.30 - 15.40

Wykorzystanie żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki

Prof. Agnieszka Dobrzyń, IBD PAN
15.40 - 16.00

Dyskusja

16.00

Zakończenie Konferecji

Prelegenci

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło
Prorektor Ds. Nauki I Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Wojciech Bal
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI (IBB PAN)
Jerzy Pieczykolan
CELON PHARMA S.A.
Justyna Czarnecka
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ (MIBMIK)
Hanna Piotrzkowska-Wróblewska
ZAKŁAD ULTRADŹWIĘKÓW, INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI, PAN
Marek Darowski
INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ
Prof. dr hab. Mariusz Z. Ratajczak
Kierownik Zakładu Medycyny Regeneracyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Agnieszka Dobrzyń
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO, PAN
Krzysztof Różycki
KIEROWNIK LABORATORIUM SYNTEZ CHEMICZNYCH IMDIK PAN
Ireneusz P. Grudziński
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY – WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
Izabela Sabała
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE
Leszek Kaczmarek
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN
Elżbieta Szeląg
INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN
Małgorzata Lewandowska-Szumieł
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Nenckiego PAN
Prof.dr.sc. Witold Łojkowski
INSTYTUT WYSOKICH CIŚNIEŃ (IWC PAN)
Marcin Szumowski
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Sławomir Majewski
WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
Łukasz Tymecki
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – WYDZIAŁ CHEMII
Michał Michalec
UNIWERSYTET WARSZAWSKI – KOLEGIUM MISMAP, WYDZIAŁ CHEMII
Tadeusz Wierzchoń
POLITECHNIKA WARSZAWSKA – WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ
Tadeusz Pałko
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Patronat honorowy

Patroni medialni

Dodatkowe Informacje
Kontakt
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznegonul. ks. Trojdena 2a, Aula A, I piętronDo dyspozycji uczestników Konferencji będą dostępne miejsca parkingowe. nLiczba miejsc ograniczona. Prosimy o wcześniejszy mailowy kontakt w celu rezerwacji miejsca parkingowego.nkonferencjacept@wum.edu.pl
Organizator
CePT
Lider w zakresie biomedycyny Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce.