Aparatura

Nazwa aparatury:

Cytofluorometr/sorter (FACS)

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Przedklinicznych
Nazwa Laboratorium:
Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
Lokalizacja:

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury
Ul. Banacha 1a, budynek F

Usługi:
Nazwa aparatury:

Ciąg Laboratoryjny: 1. Bioroboty, 2. Czytnik płytek ELISA wielofunkc. (lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii, ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E”, Warszawa) 3. Wyposażenie laboratorium, w tym dygestoria, komora do hipoksji i zmywarki (lokalizacja budynek CBP ul. Banacha 1b)

Nazwa Centrum:
Centrum Badań Przedklinicznych
Nazwa Laboratorium:
Laboratorium Zaawansowanych Technologii - Pracownia Inżynierii Tkankowej
Lokalizacja:

CePT / Banacha 1B/ B23

Usługi:

Wszelkie usługi wymagające hodowli komórek w warunkach stężenia tlenu niższych lub wyższych niż atmosferyczne.

Nazwa aparatury:

Aparatura do amplifikacji i preparatyki genowej (termocykler gradientowy, zestawy do elektroforezy, homogenizator do tkanek).
Aparat do badania sekwencji, kopii, epigenetycznych modyfikacja kwasów nukleinowych z uwzględnieniem małych form RNA, z komputerem, oprogramowaniem.

Nazwa Centrum:
Nazwa Laboratorium:
Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej
Lokalizacja:

ul. Banacha 1b pokój BC 10, 11

Usługi:

Oznaczanie polimorfizmu genów oraz ekspresji genów

Nazwa aparatury:

Zestaw do analizy wariantów genowych - Fast System, z komputerem, oprogramowaniem, niezbędnym wyposażeniem startowym. Nanospektrofotometr do małych objętości. Analizator płytkowy typu ELISA.

Nazwa Centrum:
Nazwa Laboratorium:
Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej
Lokalizacja:

ul. Banacha 1b pokój BC 10

Usługi:

Wykonywanie oznaczeń białek metodą ELISA

Nazwa aparatury:

Zestaw urządzeń do przygotowywania, prowadzenia, analizy i przechowywania hodowli komórkowych (komory laminarne, wirówki, system archiwizacji obrazu)

Nazwa Centrum:
Nazwa Laboratorium:
Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej
Lokalizacja:

ul. Banacha 1b pokój BC 01s

Usługi:

Badania na hodowlach komórkowych z użyciem różnego typu linii komórkowych.

Strony